Amat

Amat Ola an st d nyalar n yarat c s hsan Oktay Anar yine tarihin gizemli sayfalar n aralayan adeta masals ironik ama derin felsefi anlamlar y kl a rt c s r kleyici bir romanla k yor kar m zaAynalar

 • Title: Amat
 • Author: İhsan Oktay Anar
 • ISBN: 9789750503726
 • Page: 373
 • Format: Paperback
 • Ola an st d nyalar n yarat c s hsan Oktay Anar yine, tarihin gizemli sayfalar n aralayan, adeta masals ironik ama derin felsefi anlamlar y kl , a rt c , s r kleyici bir romanla k yor kar m zaAynalar, atlaslar, okunmas yasak s r dolu kitaplar, sava lar, g lleler, yeni eriler direkli, iki g verteli ve 58 toplu bir kalyonda il h d zeni bozmaya meyyal b Ola an st d nyalar n yarat c s hsan Oktay Anar yine, tarihin gizemli sayfalar n aralayan, adeta masals ironik ama derin felsefi anlamlar y kl , a rt c , s r kleyici bir romanla k yor kar m zaAynalar, atlaslar, okunmas yasak s r dolu kitaplar, sava lar, g lleler, yeni eriler direkli, iki g verteli ve 58 toplu bir kalyonda il h d zeni bozmaya meyyal bir kaptan, karanl a ve k rm z atlasa sar l bir deniz seferiK y da ise direkli, iki g verteli ve 58 toplu bir kalyon, o karanl kta usturma alar n puta edip iskeleye palamar vermi ti Yelkenlerin sar l oldu u serenler hisa edilmi ve tez zamanda yola kaca n il n i in mizana dire ine mavi bayrak ekilmi ti Esrarengiz adam, kalabal yar p elinden tuttu u sr fil le iskeleden gemiye do ru y r meye ba lad Kalyonun dikmesinin palangalar na as lan ve t raka tutan gemicilere vardiyan, Yisa, sizi gidi s t bozuk s nepeler Yisa beraber Varda ruhsuzlar Varda Bre aman La ka La ka diye feryat ediyor ve hur lar n, sand klar n ve f lar n ambarlara us l nce istifine nezaret ediyordu G ne in do mas na 7 saat kala esrarengiz adam, s rme iskeleden kalyonun ukur g vertesine kmak istedi Fakat eline ne kadar as l rsa as ls n E ek sr fil yerinden bir t rl k m ldam yordu O karanl kta eline son bir kez daha as l p Gel y m barek diye nida eyledi Bunun zerine ocuk her nedense inat etmekten vazge ti Ne var ki, s rme iskelenin kayganl ndan dolay d memek i in midir, sr fil in ku a na 40 50 ya lar nda, iri yap l , s rma i lemeli siyah kaput giymi biri yap m t te bu adam ku a b rak p k pe teye tutundu ve g verteye ayak bast Bunun il hi d zenin bozulmas demek oldu unu hi kimse bilmeyecekti.

  • Free Download [Ebooks Book] Ï Amat - by İhsan Oktay Anar Ü
   373 İhsan Oktay Anar
  • thumbnail Title: Free Download [Ebooks Book] Ï Amat - by İhsan Oktay Anar Ü
   Posted by:İhsan Oktay Anar
   Published :2018-07-03T21:51:58+00:00

  1 thought on “Amat”

  1. İçinde bol bol denizcilik terimi olduğundan, bu konuda biraz bilgi sahibi olunup sonradan okunsa çok daha keyif alınacak olan bu kitap yer yer sanki Borges okuyormuş hissi vermesinin yanında harika bir şekilde oluşturulmuş kurgusuyla hem sonuna kadar heyecanını kaybetmeden kendini okutturup hem de -yazarın felsefeci olmasından mütevellit- yaşam ve ölüm konusunda farklı fikirlerden bahsederken Osmanlı Türkçesiyle karışık o muhteşem diliyle yazarın en önemli eserlerinde [...]

  2. Amat İhsan Oktay Anar'dan okuduğum ikinci kitap. İlki lisede okuyup hayran kaldığım Puslu Kıtalar Atlası'ydı. Amat'a en az Puslu Kıtalar Atlası kadar iyi bir kitap okuyacağım düşüncesiyle başladım. Bu yüzden beklentimin altında kaldı. Denizcilik terimlerine hakim olmadığımdan o kısımlar pek zevk vermedi. Aslında dipnot olarak terim anlamları iliştirilse güzel olurmuş, veya başta ya da sonra bir terimler sözlüğü olabilirmiş.Beklentimin altında dedim ama kitab [...]

  3. Yazarın okuduğum üçüncü kitabı. Üçüncüyu okuyorsam yazarı çok beğenmişim demektir. :) Kitaplarında anlatım mükemmel, hikayeler de çok sürükleyici. Ancak diğer okuduğum kitapların sonları biraz hayal kırıklığı yaratmıştı bende. Amat'da ise pek böyle olmadı. Sonunu Kitab-ül Hiyel ve Puslu Kıtalar Atlası'na göre daha iyi kurgulanmış buldum. Predestination filmini izlemiş miydiniz ? Onun gibi kafa karıştırıcı, yoruma açık, biraz *twisted* bir tarzı v [...]

  4. Amat, İhsan Oktay Anar’ın okuması zor olan kitaplarından bir tanesi. Bunun nedeni hem kullandığı denizcilik terimleri hem de içinde barındırdığı çok fazla sayıda olan sembol ve göndermeler. Bu nedenle de zor olmasına rağmen okunduktan sonra insanda bıraktıkları çok fazla oluyor, hikâyenin genelini anladıktan sonra da insan o sembol ve göndermeleri daha iyi anlayabilmek için bir defa daha okumak istiyor.Konu olarak İstanbul’dan kalkıp Akdeniz de yolculuk yapan Amat [...]

  5. Kötülükten yapılmış,kötülük yüklü bir Osmanlı kadırgasında ölümün gündelik yaşamın sıradan bir parçası olduğu tarihsel dokuda ,ölümsüzlük arayışının hırs ve açgözlülükle harmanlanmış şiirsel hikayesi.

  6. Yazarın bazı eserleri gerçekten bana hitap ediyor. Bu eserinde de, ölümsüzlük üzerine bir hikaye ele alınmış. Oldukça zevkli bir anlatım, sona yaklaştıkça sıkıcılaşan bir konu. Fakat son bölüm ile bence en doğru, en ilgi çekici bitiriş. Bir Suskunlar değil ama Puslu Kıtalar Atlasını da arkada bırakmış bir eser. Tek eleştirim, acaba Karayip Korsanları hikayelerinden esinleniş var mıdır? Olsa da oldukça iyi oturmuş bir hikaye. Zevkle okudum.

  7. Yine mükemmel kurgusuyla kendini okutan bir İhsan Oktay Anar kitabı. Zamanın kendini tekrarı, Amat'ta küçük bir evren prototipi oluşturulması, iyi kötü ayrımı, okundukça daha anlaşılır gelmeye başlayan onlarca denizcilik terimi ve daha bir sürü detay

  8. Kitabın başlarında oldukça fazla olan denizcilik terimleri yüzünden sıkıcı olacağını düşündürtürken birden ilginçleşmeye başlayan bir kurgusu var. Kitabın 40 sayfasını 1 aya yayan ben, devamını 2 günde bitirdim. Karayip Korsanları'nı izliyormuşum gibi hissettirdi. Mükemmel bir kitap. İhsan Oktay Anar'ın "Puslu Kıtalar Atlası" da bana böyle iyi hissettirmişti fakat "Efrasiyabın Hikayeleri" aynı duyguyu verememişti. Gene güzeldi fakat bir şeyleri eksikti. " [...]

  9. Sanıyorum ki Amat, uzun zamandır okuduğum en müthiş Türk edbeiyatı eseri olabilir. Kitabı nasıl tanımlasam bilemiyorum, muhteşem sözcüğü falan eksik kalacak sanki Yazarın hayran kalınası zekası ve kültürüyle ördüğü, sonsuzluğua hapsolmuş gibi dönüp duran, size bir sonuç, bir açıklama vermeyen; yalnızca anlatılan ve dinlenen bir hikaye bu. İslam mitolojisi, tarih ve feslsefenin, günümüzün post-modern fantastik anlatımıyla çok başarılı harmanlanmış b [...]

  10. Amat, yeni yüzyılda Türk romanının içinde bir süre kalacağı anlayış veyapıyı göstermesi bakımından ve de piyasa türü eserlerden ayrılan felsefîgöndermelerinin zenginliği ile dikkate değer bir romandır. Roman postmodernin epistemoloji ve ontolojiyi oyuna dönüştüren anlayışını taşır. Eğlenceli ve yazarın Puslu Kıtalar Atlasından sonra ciddiye alınacak ilk romanıdır. Dili oldukça sadedir, daha kolay tasavvur edebilmeniz açısından, bilmiyorsanız, denizci [...]

  11. Elinizden bırakamayacağınız bir kitap; hatta tekrar okumak isteyebilirsiniz. Bazı bölümlerde denizcilik terimleri sizi yavaşlatabilir ama çok fazla takılmadan, sadece sık tekrarlananları öğrenerek ve diğerleri hakkında da tahmin yürütürek bu sorunu aşabilirsiniz.(view spoiler)[Kitapta Tağut şeytanı, Neyzen Batın tanrıyı, Neyzen Batın'ın oğlu Zahir de İsa peygamberi simgelemektedir. Tanrının üfledigi hayat nefesi de ney ile özdeşleşmiş durumdadır. Eflatun'a k [...]

  12. This book is an amazing one!Such a great story that I'm sure it required lots of research about Ottoman Empire era, and took a lot of time for Anar to write.I admire the way Anar uses old-Turkish or Arabic-oriented words.He must have done a huge research in order to have known so much about sailing at the times.A book I'll never forget.

  13. Yine bir İhsan Oktay Anar klasiği.Öyle bir çekiyor insanı içine AmatBirçok yazarın kalemini dokundurduğu bir konuyu o kadar farklı ve güzel anlatmış ki İhsan Oktay Anar,hep yazsın,biz okuyalım demekten başka bir şey söylemeye gerek kalmıyor.

  14. Denizcilik terimlerini anlamak için yer yer sözlüğe başvurmak gerekse de kitabın akışı çok başarılı. Savaş sahneleri birer kreşendo gibi işlenmiş, kitabı elinizden bırakamıyorsunuz.

  15. "İbni Parmen adındaki bu filozof Fisagorcular denilen cemaati terk etmiş, fakat onların ilginç bir fikrini reddetmemişti. Fisagorculara göre zamanın sonsuz olmasının yegâne yolu onun döngüsel olmasıydı. Risâlede bu bahsi izah etmek için şöyle bir örnek verilmişti: Sözgelimi Amr, belli bir tarihte doğup zamanla büyüdüğü vakit Zeyd ile arkadaş olduktan sonra, arkadaşına ihanet ederek onun tarafından öldürüldüğünde, zaman döngüsel olduğu için tekrar doğaca [...]

  16. "Teneffüs edilen şeyin hava olduğu fikrini ilk kez, kadim zamanların meşhur hekimi Câlinus, nâmı diğer Galen ortaya atmıştı. Bu hekime göre ruhun bulunduğu yer kalbin sol karıncığıydı. Akciğerlere giren hava, damarlar yoluyla kalbe gelip ruhu besliyor ve oradan da atardamarlar yoluyla tüm bedene yayılıyordu. Fakat Kuyruklu Rıza Çelebi'nin dediğine göre 'rıh' ya da 'ruh' Arapça'da aynı zamanda 'rüzgâr' anlamına da gelmekteydi. Ruh nasıl ki bir bedeni hareket etti [...]

  17. Neredeyse 10 sene kitaplığımda bekledikten sonra okudum bu kitabı ani bir kararla. Ilk aldığımda başlangıçtaki kelimeler gözümü korkutmuştu ancak bir noktadan sonra insan alışıyor. İhsan Oktay Anar'a yeniden başlama zamanı geldi

  18. Amat la birlikte siz de o gizemli kalyonla, açık denizlerde dolaşıyorsunuz. Çok boyutlu, gizemli, zaman zaman komik, zaman zaman felsefi muhteşem bir anlatım.Bazı bölümlerde okumakta zorlansanız da kesinlikle benzersiz, farklı ve ilginç.Namık SOMELAralık 2013

  19. Siir gibi anlatimlar zaman zaman eglenceli oluyor fakat fazlasi hep beni sıkıyor umarim Amat'i bitirmek Ihsan Oktay Anar'in okudugum diger kitaplari gibi uzun surmez.

  20. Okuduğum en iyi Anar kitabıydı. Hikayesi inanılmaz kaliteli ve ilgi çekiciydi. Tek sorun sonunun biraz kısa olması. Onun haricinde hiçbir kusuru yok.

  21. Amat was one of the greatest stories, I've ever read so far. It is vivid, scenes are historically correct, and the darkest tales you can ever get in Costantine 1500's Ottoman Empire.

  22. İhsan Oktay Anar'ın gerçeküstücülüğü bu kez denizcilikle birleşiyor ve ortaya yine okuyucuyu sürükleyen, denizcilik terimleri ile süslenmiş bir roman çıkıyor. Okuması çok keyifli.

  23. muhteşem bir kitap. hatırladığım: ''bir insanı ilk kez öldürdüğünde bir değil, bin kişi öldürmüş gibi hissedersin. Sonrasında öldürdüğün insanlar içinse hiç öldürmemiş gibi.''

  24. Neden bu kadar geç kaldım acaba okumakta. Yepyeni bir dil kullanımı, kaliteli olay örgüsü, okuyucuya inceden inceden verilen entellektüel mesajlar Herşeyiyle güzeldi.

  25. Suskunlar ve Yedinci Gün’den sonra bu İhsan Oktay Anar’ın okuduğum üçüncü kitabı ve kitabı okurken hikayelerin birbiriyle bağlantısını kaçırmayayım diye pürdikkattim. Bu kitapta Suskunlar ve Yedinci Gün’e selam gönderiyor yazar. Elbette bu kitabı önce okuyan belki bunun farkında varmaz ama sondan başlayarak kitapları okuduysanız mutlaka diğer romanların haberci satırlarını bu romanda görüyorsunuz.Göndermelerle dolu roman bana göre Varlığı, oluşu ve bo [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *