"Türk'ün Büyük Biçare Irkı": Türk Yurdu’nda Milliyetçiliğin Esasları (1911-1916)

T rk n B y k Bi are Irk T rk Yurdu nda Milliyet ili in Esaslar Balkan daki karam z al kan nla sen bug n an rengine boyad n O ma l biyet i nesi en nihayet ruhumuzu kanatt ve bak imdi g l yoruz art k yalan saatleri hep d n n Fel ketler bazen b yle saadetler do

 • Title: "Türk'ün Büyük Biçare Irkı": Türk Yurdu’nda Milliyetçiliğin Esasları (1911-1916)
 • Author: Ümit Kurt
 • ISBN: 9789750510397
 • Page: 315
 • Format: Paperback
 • Balkan daki karam z al kan nla sen bug n, an rengine boyad n O ma l biyet i nesi, en nihayet ruhumuzu kanatt ve bak imdi, g l yoruz, art k yalan saatleri hep d n n Fel ketler bazen b yle saadetler do urur Ac l klar tatl l iyi tatmak i indir Kin ate i en kuvvetli ha metleri eritir G s n i sin kahraman T rk, art k bizim an, gurur D man n n sana h rmet etmes Balkan daki karam z al kan nla sen bug n, an rengine boyad n O ma l biyet i nesi, en nihayet ruhumuzu kanatt ve bak imdi, g l yoruz, art k yalan saatleri hep d n n Fel ketler bazen b yle saadetler do urur Ac l klar tatl l iyi tatmak i indir Kin ate i en kuvvetli ha metleri eritir G s n i sin kahraman T rk, art k bizim an, gurur D man n n sana h rmet etmesini istersen, al , terle, medeniyet perisine kucak a Buradaki patetik sat rlar, 1915 y l nda T rk Yurdu dergisinde yay mlanan bir yaz dan D nemin h n la, intikam hissiyle ve l m kal m iddetinde bir azimk rl kla y kl milliyet i kalk ma ruhunu yans t yor.1911 1916 y llar nda, yani Balkan Sava lar ile D nya Sava aras ndaki teyakkuz d neminde T rk Yurdu dergisini mercek alt na alan bu al mada mit Kurt, T rk milliyet ili inin olu umundaki rk damar ortaya koyuyor.Taner Ak am n kitaba yazd ns z, Ermeni Meselesi ni halletme ve imdi de bununla y zle meme tarz n n temelinde bu ideolojik olu umun yatt na dikkatimizi ekiyor Ziya G kalp, Yusuf Ak ura, Ahmet A ao lu, Halide Edip, Mehmed Emin Yurdakul, mer Seyfeddin, Celal Sahir, Mehmed Ali Tevfik, K z m N mi, Fuad K pr l gibi T rk milliyet ili inin kurucu ayd nlar n n metinlerinin ayr nt l bir incelemesi yer al yor kitapta Parvus Efendi nin iktisat meselesine dair yaz lar , ba l ba na ilgin bir ba l k olu turuyor.

  • [PDF] ↠ Unlimited ↠ "Türk'ün Büyük Biçare Irkı": Türk Yurdu’nda Milliyetçiliğin Esasları (1911-1916) : by Ümit Kurt ↠
   315 Ümit Kurt
  • thumbnail Title: [PDF] ↠ Unlimited ↠ "Türk'ün Büyük Biçare Irkı": Türk Yurdu’nda Milliyetçiliğin Esasları (1911-1916) : by Ümit Kurt ↠
   Posted by:Ümit Kurt
   Published :2019-02-02T05:21:30+00:00

  1 thought on “"Türk'ün Büyük Biçare Irkı": Türk Yurdu’nda Milliyetçiliğin Esasları (1911-1916)”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *