Bizans Doneminde (650-1405) Hristiyan Dualist Heretikler

Bizans Doneminde Hristiyan Dualist Heretikler Hristiyan D alist Heretikler Anadolu ve Balkan co rafyalar nda Hristiyan mezhepler aras m cadeleleri konu alan eski el yazmalar n n derlendi i bir al mad r Kitap yedinci y zy lda ortaya kan Paulikie

 • Title: Bizans Doneminde (650-1405) Hristiyan Dualist Heretikler
 • Author: Janet Hamilton Bernard Hamilton Yuri Stoyanov Leyla Kuzucular
 • ISBN: 9789759025823
 • Page: 261
 • Format: Paperback
 • Hristiyan D alist Heretikler, Anadolu ve Balkan co rafyalar nda Hristiyan mezhepler aras m cadeleleri konu alan eski el yazmalar n n derlendi i bir al mad r Kitap, yedinci y zy lda ortaya kan Paulikien kiliseleriyle Maniheizm, Bogomilizm ve Katharizm mezhepleri ve bu mezheplerin Anadolu ile ilgisi hakk nda ba vurulacak ana kaynakt r.Kitaptaki b l mler, onuncu y zy ldHristiyan D alist Heretikler, Anadolu ve Balkan co rafyalar nda Hristiyan mezhepler aras m cadeleleri konu alan eski el yazmalar n n derlendi i bir al mad r Kitap, yedinci y zy lda ortaya kan Paulikien kiliseleriyle Maniheizm, Bogomilizm ve Katharizm mezhepleri ve bu mezheplerin Anadolu ile ilgisi hakk nda ba vurulacak ana kaynakt r.Kitaptaki b l mler, onuncu y zy lda kaleme al nan Peter of Sicily nin raporuyla ba lay p on be inci y zy la kadar uzanan geni bir zaman diliminde yaz lan raporlar ve mahkeme tutanaklar n i ermektedir.Bilgiler, Giresun ve Sivas tan ba lamak zere zellikle Anadolu nun orta ve bat kesimlerinin yedinci ve on be inci y zy llar aras tarihinin nemli b l mlerini ayd nlatacak niteliktedir.Balkanlarda ortaya k p Fransa ya kadar uzanan Bogomilizm ve Katharizm gibi Hristiyan ak mlarla ilgili yazmalar i ermesi y n yle Avrupa n n sosyal ve dinsel tarihi i in de ok nemli verileri bu kitapta bulabileceksiniz.

  Osmanl y kim y kt Osmanl y Atatrk y kmad yalan Osmanl y kim y kt Osmanl y Atatrk y kmad yalan Gnmzde, zellikle muhafazakar ve milliyeti genlerden baz lar M Kemal in bir Osmanl pa as oldu unu, Osmanl n n i galciler taraf ndan y k lmas zerine Trkiye Cumhuriyeti ni kurdu unu, dolay s yla yeni kurulan devletin Osmanl n n bir devami oldu unu iddia ediyorlar.

  • [PDF] ↠ Free Download ↠ Bizans Doneminde (650-1405) Hristiyan Dualist Heretikler : by Janet Hamilton Bernard Hamilton Yuri Stoyanov Leyla Kuzucular ↠
   261 Janet Hamilton Bernard Hamilton Yuri Stoyanov Leyla Kuzucular
  • thumbnail Title: [PDF] ↠ Free Download ↠ Bizans Doneminde (650-1405) Hristiyan Dualist Heretikler : by Janet Hamilton Bernard Hamilton Yuri Stoyanov Leyla Kuzucular ↠
   Posted by:Janet Hamilton Bernard Hamilton Yuri Stoyanov Leyla Kuzucular
   Published :2018-07-23T04:12:04+00:00

  1 thought on “Bizans Doneminde (650-1405) Hristiyan Dualist Heretikler”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *