Müslüman Kültürü

M sl man K lt r V V Barthold un y zy l n ba lar nda yani yakla k y z y l nce kaleme ald bu eser M sl man d nya zellikle de ran ve T rkistan ara t rmalar nda toplumsal tarihyaz m na ve antropolojiye nc l k eden

 • Title: Müslüman Kültürü
 • Author: Vasily Vladimirovich Bartold M. Fatih Karakaya
 • ISBN: 9789755397368
 • Page: 215
 • Format: Paperback
 • V V Barthold un, 20 y zy l n ba lar nda, yani yakla k y z y l nce kaleme ald bu eser, M sl man d nya, zellikle de ran ve T rkistan ara t rmalar nda toplumsal tarihyaz m na ve antropolojiye nc l k eden bir al ma olman n yan s ra, oryantalist bak n arp kl n d zeltme ad na ilk onurlu abalardan biridir.M sl man K lt r kitab yla Barthold, tarihyaz m ve taV V Barthold un, 20 y zy l n ba lar nda, yani yakla k y z y l nce kaleme ald bu eser, M sl man d nya, zellikle de ran ve T rkistan ara t rmalar nda toplumsal tarihyaz m na ve antropolojiye nc l k eden bir al ma olman n yan s ra, oryantalist bak n arp kl n d zeltme ad na ilk onurlu abalardan biridir.M sl man K lt r kitab yla Barthold, tarihyaz m ve tarih, co rafya, k lt r ve s ra d ki ilikler aras ndaki ba lant ve dinamikleri ara t rma tutkusuyla sadece zaman i in yeni bir bak a s de il, a da ara t rmalar i in bug n bile ge erli bir y ntem sa l yor Barthold bu anlam yla tarih ve k lt rel tarihte, bug n ok disiplinlilik dedi imiz bir yakla m n nc lerindendir de.Barthold, ara t rmas nda zaman n yerle ik nyarg lar n reddetmi ve bu sayede d nemin di er bilginlerinin basitle tirmeye al t klar eyi sorunsalla t rm t r Bunun en g zel rne i, tarihsel olaylar n ve de i imlerin yaln zca tek bir etkenle, sl m la a klanabilece ine dair inanca kar k d r nceleri M sl manlar sonra da Mo ollar h kimiyetinde ger ekle en tarihsel ve sosyo k lt rel de i imlere dair yorumlar nda oldu u kadar, sl m tarihi konusunda da M sl man K lt r g l tezler ortaya koymaktad r.Barthold 1918 y l nda yay mlanan bu kitab nda, hik yelerin, karakterlerin, co rafi ve jeopolitik yerlerin tasvirleriyle rd tarih labirentinde Hilafet in ba lang c ndan M sl man d nyan n k ne dek s ren bir yolculu a kar yor okuru.

  • [PDF] ✓ Free Download ✓ Müslüman Kültürü : by Vasily Vladimirovich Bartold M. Fatih Karakaya ·
   215 Vasily Vladimirovich Bartold M. Fatih Karakaya
  • thumbnail Title: [PDF] ✓ Free Download ✓ Müslüman Kültürü : by Vasily Vladimirovich Bartold M. Fatih Karakaya ·
   Posted by:Vasily Vladimirovich Bartold M. Fatih Karakaya
   Published :2019-03-20T07:10:35+00:00

  1 thought on “Müslüman Kültürü”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *