სტუმარ მასპინძელი (Host and Guest)

Host and Guest Vazha Pshavela was born in a small village Chargali Pshavi mountainous province in Eastern Georgia in a family of clergyman He graduated from the Pedagogical Seminary in Gori where he became clo

 • Title: სტუმარ მასპინძელი (Host and Guest)
 • Author: Vazha-Pshavela
 • ISBN: null
 • Page: 216
 • Format: None
 • Vazha Pshavela was born in a small village Chargali Pshavi mountainous province in Eastern Georgia in a family of clergyman He graduated from the Pedagogical Seminary in Gori 1882, where he became close to Georgian populists narodniki Then 1883 entered Law Department of St Petersburg University Russia as a non credit student, but returned to Georgia in 1884 due toVazha Pshavela was born in a small village Chargali Pshavi mountainous province in Eastern Georgia in a family of clergyman He graduated from the Pedagogical Seminary in Gori 1882, where he became close to Georgian populists narodniki Then 1883 entered Law Department of St Petersburg University Russia as a non credit student, but returned to Georgia in 1884 due to financial restraints Worked as a teacher of Georgian language He was also a famous representative of a National Liberation movement of Georgia.

  • [PDF] Download Ê სტუმარ მასპინძელი (Host and Guest) | by Å Vazha-Pshavela
   216 Vazha-Pshavela
  • thumbnail Title: [PDF] Download Ê სტუმარ მასპინძელი (Host and Guest) | by Å Vazha-Pshavela
   Posted by:Vazha-Pshavela
   Published :2018-05-27T21:49:18+00:00

  1 thought on “სტუმარ მასპინძელი (Host and Guest)”

  1. ერთ-ერთ გამორჩეული ნაწარმოებია, როგორც პერსონაჟების სახისმეტყველების, ისე ამბის მხრივ ფაქიზად, მაგრამ ამასთანავე საოცარი ღირსებითა და სიმკაცრითაა წამოჭრილი პრობლემები ფინალი კი ვაჟას [...]

  2. "მდინარე მოჰქუხს, მრისხანებს,
ზედ ასქდებოდა ლოდებსა,
დღესაც ისევე ბოროტობს,
არ იცის, რისთვის ჰგოდებსა.
არ ეშინიან ტანჯვისა,
იმან არ იცის სიკვდილი.
ერთი რამ იცის მხოლოდა:ცრემლის ღვრა, მაღ [...]

  3. ლამაზი და ტრაგიკული ლექსი. ეს ინგლისურად წავიკითხე.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *