Dzīves svinēšana

Dz ves svin ana Noras Ikstenas neliel rom na Dz ves svin ana las ana visupirms ir est tisks p rdz vojums Rakstniece ir sal dzino i jauna dzimusi gad bet vi ai noteikti ir sena dv sele Katr zi vi as m ksliniec

 • Title: Dzīves svinēšana
 • Author: Nora Ikstena
 • ISBN: 9789984635071
 • Page: 309
 • Format: Hardcover
 • Noras Ikstenas neliel rom na Dz ves svin ana las ana visupirms ir est tisks p rdz vojums Rakstniece ir sal dzino i jauna, dzimusi 1969 gad , bet vi ai noteikti ir sena dv sele Katr zi vi as m kslinieciskais devums ir oti piln gs un domas pilnas brieduma Nosaukums Dz ves svin ana liktu gaid t dz ves apliecino u dz ves att lojumu lai ar varb t minor b Noras Ikstenas neliel rom na Dz ves svin ana las ana visupirms ir est tisks p rdz vojums Rakstniece ir sal dzino i jauna, dzimusi 1969 gad , bet vi ai noteikti ir sena dv sele Katr zi vi as m kslinieciskais devums ir oti piln gs un domas pilnas brieduma Nosaukums Dz ves svin ana liktu gaid t dz ves apliecino u dz ves att lojumu lai ar varb t minor bet rom na noska a ir nopietna, smeldz ga d vaini nere la un skaisti vieda Gr matas s kum Eleonora ir tikko mirusi, un saska ar vi as v l anos tiek iel gti septi i meitai nepaz stami cilv ki P c b r m maz sv ta sapulc jas Eleonoras m j , un nakts gait katrs no viesiem st sta par savu saist bu un sait m ar miru o St sti ir l dz gi sap iem, p rdabiski j , rodas v l an s tos saukt par romantiskiem, jo gan teksta tonis un izsmalcin t un perfekt kompoz cija liek dom t par Karenu Bliksenu Jura Podnieka filmu studija R g gatavo gr matas ekraniz jumu Varb t noska as un universa saj tas rad anai n kamiem las t jiem noder s inform cija, ka filmai, manupr t, b tu j k st par kaut ko l dz gu Jites Reksas Izoldei Krista L ve Poulsena, B rsen

  • Unlimited [Contemporary Book] ↠ Dzīves svinēšana - by Nora Ikstena ✓
   309 Nora Ikstena
  • thumbnail Title: Unlimited [Contemporary Book] ↠ Dzīves svinēšana - by Nora Ikstena ✓
   Posted by:Nora Ikstena
   Published :2019-01-26T02:46:47+00:00

  1 thought on “Dzīves svinēšana”

  1. Fragmentārs vēstījums ar novelisku raksturu un poētisku valodu, kā arī jutekliskuma, eksistences mīklu un attiecību pretrunu mākti varoņi.

  2. Nora Ikstena er Letlands prisbelønnede prosahåb - og der er bestemt noget af have det i: Livets fest er en vågenattens The Decameron (Mon det hedder Septameron når der er 7?) Helena får til vågenatten efter moderens død besøg af 7 gæster, der fortæller 7 helt forskellige historier om Eleonora. Det er både flot og snedigt som den type historiefortællinger er (Ud over den klassiske Decameron, har jeg fx. læst The Women's Decameron og Septemberfortællingerne der bruger samme konstrukt [...]

  3. grāmata, kuru laikam paredzēts turēt mājās uz plauktiņa Bībeles vietā, lai reizi pa reizei noceltu, izlasītu kaut ko šādu: "Pamazām savos rakstos viņa kļuva par svēto mocekli, kas spiesta izdabāt kāda iegribām, kurai tiek ņemts, bet netiek dots, kura zina, ka lūgt nav vērts, jo durvis netaps aizvērtas", tad saldsērīgi nopūstos un atlikt atpakaļ iepriekšējā vietāv mans, vienvārdsakot. teikumi jau labi, smuki izcakoti, bet simts lappuses ar šitādām sentencēm tom [...]

  4. Šis bija Noras Ikstenas pirmais romāns, un tas bija iekļauts manā vidusskolas ieteicamo grāmatu sarakstā. Es ilgi domāju, kādas tolaik varētu būt bijušas manas attiecības ar šo darbu. Man šķiet, ka es to nemaz tik viegli nebūtu pieņēmusi, vairāk gan aizspriedumu vadīta, turklāt es esmu pilnīgi pārliecināta, ka tolaik nebūtu varējusi to pilnīgi saprast, jo es ne tikai biju pavisam cita, kas tagad, man trūka brieduma, es vēl ilgi pēc tam biju bērns.Tīri matemātiski [...]

  5. 3.5It was really good!! All those small stories that each person told, damn i loved it.But the start was so weird and i didn’t like it and i thought that i would hate the whole book but nope at the end it was really good and i didn’t expect it to be that good because some of my friends told me that this book sucks ps- this was for my literature class

  6. Patika šī grāmata!Pats sākums nelikās gan tik interesants, bet beigas gan lika aizdomāties.

  7. A series of dream sequences with small pieces of a story in between. A little bit bigger pieces to the puzzle that is Eleonora would have been appreciated.

  8. Ļoti laba grāmata! Sākumā gan īsti nepatika, bet beigu beigās smēlos daudz atziņu. Žēl, ka bibliotēkas grāmata, citādi būtu caurcaurēm pasvītrota. :)

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *