ഗോവർധന്റെ യാത്രകൾ | Govardhante Yathrakal

Govardhante Yathrakal None

 • Title: ഗോവർധന്റെ യാത്രകൾ | Govardhante Yathrakal
 • Author: Anand
 • ISBN: 9788171305483
 • Page: 201
 • Format: Paperback
 • None

  • [PDF] Download ✓ ഗോവർധന്റെ യാത്രകൾ | Govardhante Yathrakal | by ☆ Anand
   201 Anand
  • thumbnail Title: [PDF] Download ✓ ഗോവർധന്റെ യാത്രകൾ | Govardhante Yathrakal | by ☆ Anand
   Posted by:Anand
   Published :2019-01-25T16:18:03+00:00

  1 thought on “ഗോവർധന്റെ യാത്രകൾ | Govardhante Yathrakal”

  1. തളം കെട്ടിയ കാലം. അതിലൂടെ മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും ഒഴുകുന്ന കഥാപാത്രങ്ങള്‍, കഥാസന്ദര്‍ഭങ്ങള്‍. ആവര്‍ത്തിക്കുന്ന നീതിനിഷേധങ്ങള്‍. ന്യായാന്യായങ്ങളുടെ പിടിവലികള്‍. അധികാരത്തിന്റെ ചങ്ങ [...]

  2. the book which shows us the positivity in every negative aspect and the negativity in all positive aspects of life, who is right and who is wrong? Must read, A classic

  3. കഥാപാത്രങ്ങളും കഥാകാരനും സഹൃദയനും ഒരുപോലെ, കാലത്തിനും കാലാന്തരത്തിനും ഇടയില്‍ അന്വേഷിച്ച സത്യത്തിന്റെ കഥ.

  4. ഒറ്റയിരിപ്പിന് വായിച്ച് തീർക്കാവുന്നവയല്ല ശ്രീ.ആനന്ദിന്റെ രചനകൾ, അത് നോവലായാലും ലേഖനങ്ങളായാലും. ഒരെഴുത്തുകാരൻ പേനത്തുമ്പിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാക്കിയ ഗോവർധൻ എന്ന കഥാപാത്രം കാലാതീതന [...]

  5. Anand's books are always brain eating type for me. but it is classics in the other way. These books reminds me of my rich literacy times in college.

  6. For me the presentation of each idea in this book stays far away from life. may be I am not the right reader for this book

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *